Loading...
main 2017-03-21T16:10:21+00:00

องค์กรไวล์ดเอด ร่วมกับผู้นำภาคธุรกิจไทย 15 ท่าน เปิดตัวโครงการรณรงค์ “ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง” ในวันช้างไทย ด้วยการลงนามให้คำมั่นไม่ซื้อ ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากสัตว์ป่าผิดกฎหมายและงาช้าง รวมทั้งแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสัตว์ป่าของไทย  และเรียกร้องให้ภาคธุรกิจแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการค้างาช้าง

ไทยเป็น 1 ในปลายทาง และทางผ่านของงาช้างผิดกฎหมายจากแอฟริกาที่ส่งไปขายในจีน และตลาดอื่นๆ ที่มีความต้องการงาช้าง ซึ่งได้มาจากการฆ่าช้างเพื่อเอางาในแอฟริกากว่า 33,000 ตัวต่อปี ผู้นำภาคธุรกิจจึงได้ลงนามให้คำมั่นเพื่อหวังเป็นแบบอย่างที่ดี ว่าพวกเขาจะไม่ซื้อ ไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากซากสัตว์ป่าผิดกฎหมายและงาช้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทย รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสนับสนุนความพยายามในการลดความต้องการผลิตภัณฑ์งาช้าง เพื่อยุติวิกฤตการณ์การฆ่าช้างเอางาในแอฟริกา

ลงนามปกป้องช้าง

“ในฐานะผู้นำธุรกิจ ผมคิดว่าพวกเราควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการกระตุ้นให้สังคมรับรู้วิกฤต ที่กำลังเกิดขึ้นกับช้าง ช่วยกันลดความต้องการผลิตภัณฑ์งาช้าง และสนับสนุนความมุ่งมั่น ของคนไทยในการปกป้องช้าง และสิ่งแวดล้อม”  – วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

“คำมั่นเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า และลดความต้องการผลิตภัณฑ์งาช้างในไทย

Loading...

ผู้ร่วมลงนามให้คำมั่น

คุณวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
คุณวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็คประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรี
คุณบัณฑูร ล่ำซำ
คุณบัณฑูร ล่ำซำประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
คุณบุญทักษ์ หวังเจริญ
คุณบุญทักษ์ หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
คุณชาติศิริ โสภณพนิช
คุณชาติศิริ โสภณพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิชนายกสมาคม
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
คุณเดวิด ไลแมน
คุณเดวิด ไลแมนประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านวัฒนธรรมองค์กร
บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณฮาราลด์ ลิงค์
คุณฮาราลด์ ลิงค์ประธาน
บี.กริม
คุณกมลา สุโกศล
คุณกมลา สุโกศลประธานกรรรมการบริหาร
กลุ่ม โรงแรมในเครือสุโกศล
คุณกีรติ อัสสกุล
คุณกีรติ อัสสกุลกรรมการ
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
คุณกิริต ชาห์
คุณกิริต ชาห์ประธานกรรมการ
จีพี กรุ๊ป
คุณริชาร์ด เดวิด ฮัน
คุณริชาร์ด เดวิด ฮันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัทฮานา
คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
คุณสันติ ภิรมย์ภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
คุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์
คุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ประธานกรรมการ
บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
คุณสุจินต์ หวั่งหลี
คุณสุจินต์ หวั่งหลีประธานกรรมการ
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ลงนามปกป้องช้าง

ภาพงานเปิดตัวโครงการ ผู้นำธุรกิจยืนหยัดปกป้องช้าง” 13 มีนาคม 2560

องค์กรไวล์ดเอด ช่วยสัตว์ป่า ร่วมกับผู้นำภาคธุรกิจไทย 15 ท่าน เปิดตัวโครงการ “ผู้นำธุรกิจไทยยืนหยัดปกป้องช้าง” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันช้างไทย โดยมีตัวแทนผู้นำธุรกิจที่ลงนามให้คำมั่นร่วมงาน คือ คุณวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค, ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) , คุณเดวิด ไลแมน, ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านวัฒนธรรมองค์กร บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, คุณกีรติ อัสสกุล กรรมการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) , คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) นอกจากนั้น ยังมี คุณสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กูล ผู้อำนวยการกอง กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคุณไบรอัน อดัมส์, ผู้จัดการโครงการรณรงค์ภูมิภาคเอเชีย ตัวแทนจากไวล์ดเอด โดยมี คุณวารินทร์ สัจเดว เป็นพิธีกร

องค์กรไวล์ดเอด ได้มอบโล่ห์เพื่อเป็นการขอบคุณผู้นำธุรกิจที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการ รวมถึงผู้สนับสนุนการจัดงานแถลงข่าว คุณแพททริค โบท ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมอนันตรา สยาม และคุณจอห์น โรเบิร์ท ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท

ข้อความจากผู้นำธุรกิจที่ร่วมให้คำมั่น

ลงนามปกป้องช้าง

Loading...

รู้จักโครงการรณรงค์ IVORY FREE – หยุดซื้องาช้าง

โครงการรณรงค์ Ivory Free – หยุดซื้องาช้าง ริเริ่มโดยองค์กรไวล์ดเอด และได้ดำเนินกิจกรรม รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในจีน และฮ่องกง เวียดนาม และไทย โครงการรณรงค์ Ivory Free – หยุดซื้องาช้าง เรียกร้องให้ทุกคนไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่ให้ผลิตภัณฑ์จากงาช้างเป็นของขวัญ

ที่ประเทศไทย ไวล์ดเอด เปิดตัวโครงการรณรงค์ Ivory Free Thailand – หยุดซื้องาช้าง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยมีนักแสดงชื่อดัง คุณจาพนม ยีรัมย์,
โค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, นักฟุตบอลทีมชาติไทยดาวรุ่ง เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ ก้อง เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ รวมถึงดาราพิธีกรชื่อดัง คุณแหม่ม คัทลียา แมคอินทอช เป็นทูตแคมเปญเผยแพร่ข้อความรณรงค์กับเรา

รู้จักไวล์ดเอด

ไวล์ดเอด (www.wildaid.org) คือ องค์กรไม่แสวงผลกำไร  มีเป้าหมายหลักเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่า  และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าผิดกฎมาย ไวล์ดเอด เน้นรณรงค์เพื่อลดความต้องการบริโภค และความต้องการ ซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า โดยเราหวังว่า ผู้บริโภคจะไม่กินหูฉลาม ไม่ซื้องาช้าง นอแรด และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าอื่นๆ อีกต่อไป

ไวล์ดเอด ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลากหลายสาขากว่า 100คน และพันธมิตรสื่อทั่วโลก ร่วมเผยแพร่ข้อความรณรงค์ ให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการฆ่า และค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ข้อความรณรงค์ของเราเข้าถึงคนมากถึง 500 ล้านคนทั่วโลกต่อปี ผ่านสโลแกนหลักขององค์กร “When the Buying Stops, the Killing Can Too.หยุดซื้อ คือ หยุดฆ่า

เราทำงานรณรงค์ที่เอเชียเป็นหลัก ในประเทศที่ยังมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าสูง และได้ดำเนินโครงการรณรงค์ Ivory Free – หยุดซื้องาช้างในประเทศจีน ฮ่องกง และไทย

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ กรุณาติดต่อ :

นุชหทัย โชติช่วง

ตัวแทนไวล์ดเอด ประเทศไทย, ไวล์ดเอด
อีเมล์ : nuthatai@wildaid.org

ราเบีย มุสตัค

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร (ประเทศไทย), ไวล์ดเอด
อีเมล์ : rabia@wildaid.org